• Lønnsomhet,- og konkursanalyse av To Tårn Bryggeri AS 

      Haugerø, Joakim Jin; Skåravik, Olav Johan; Fjeldvær, Martin Buaune; Solem, Andreas (Bachelor thesis, 2019)
      Formålet med oppgaven er å utføre lønnsomhetsanalyse av bedriften To Tårn Bryggeri AS, som vi heretter velger å omtale som To Tårn. Gjennom privat kjennskap til bedriftens tidligere daglige leder Børge Barlindhaug har vi ...