• Estimering av effektivt antall gytefisk fra stikkprøver av ungfisk av laks - Betydning av antall genetiske markører, antall prøver og romlig fordeling 

   Wacker, Sebastian; Aronsen, Tonje; Hagen, Ingerid Julie; Karlsson, Sten; Berntsen, Henrik Hårdensson; Skoglund, Helge; Solem, Øyvind; Sægrov, Harald; Ugedal, Ola (HydroCen Rapport;28, Research report, 2022)
   Utviklingen innenfor genetiske verktøy gir nye muligheter innen miljøovervåkning. Formålet med undersøkelsene i denne rapporten er å vurdere hvordan ulike faktorer kan påvirke estimater av effektiv be-standsstørrelse. ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport 2005 

   Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Hvidsten, Nils Arne; Jensås, Jan Gunnar; Johnsen, Bjørn Ove; Lund, Egil; Kjøsnes, Arne; Solem, Øyvind (NINA rapport;115, Research report, 2006)
   Formålet med denne undersøkelsen er å overvåke utviklingen av bestandene av laks og sjøør-ret i Auravassdraget. Resultatene skal danne grunnlag for å evaluere de tiltakene som er gjen-nomført som kompensasjon for negative ...
  • Partikkelutslipp fra skiferindustri i Drivavassdraget. Undersøkelser av påvirkning på fisk og bunndyr. 

   Ulvan, Eva Marita; Solem, Øyvind; Kvellestad, Agnar; Bongard, Terje (NINA rapport;1040, Research report, 2014)
   Drivavassdraget har bestander av sjøvandrende laksefisk på en om lag 85 kilometer lang elvestrekning mellom Sunndalsøra og absolutt vandringshinder 580 meter over havet i Drivdalen. Etter at lakseparasitten Gyrodactylus ...
  • The risk of individual fish being captured multiple times in a catch and release fishery 

   Thorstad, Eva Bonsak; Diserud, Ola Håvard; Solem, Øyvind; Havn, Torgeir Børresen; Bjørum, Lars Rasmus Oftedal; Kristensen, Torstein; Urke, Henning Andre; Johansen, Martin Rognli; Lennox, Robert J.; Fiske, Peder; Uglem, Ingebrigt (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The proportion of angled Atlantic salmon Salmo salar L. being caught and released has increased. If individuals are repeatedly captured, this may have fish welfare consequences. Of 995 Atlantic salmon tagged during catch ...