• Videreutvikling av massebalanse-modell for LNG-anlegg 

      Solberg, Solveig Aga (Master thesis, 2008)
      Det ble utviklet en massebalansemodell for Hammerfest LNG-anlegg som var enkel nok til å implementeres i et regneark. Modellen skulle være i stand til å estimere komposisjon og rate på produktene. Resultatene fra den ...