• Inkludering i lek av elever med sosiale og kommunikative vansker 

      Solberg, Malin (Master thesis, 2020)
      Tema for denne masteroppgaven er elever i barneskolen med sosiale og kommunikative vansker, og hvordan disse elevene blir inkludert i lek. Her skal jeg derfor se på hvordan de voksne i skolen tilrettelegger for at elevene ...