• Affective music - Using AI to generate music with emotion 

   Solberg, Aleksander Johnsen (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg oppgaven med å generere musikk som formi- dler spesifikke emosjoner gjennom dens musikalske uttrykk ved bruk av Kun- stig Intelligens. Prosjektet går ut på å lage et nytt datasett som ...
  • Musical Source Separation using Diffusion Models 

   Solberg, Aleksander Johnsen (Master thesis, 2023)
   Musikalsk kildeseparering er en utfordrende oppgave innen lydsignalbehandling som har som mål å ekstrahere individuelle kilder fra en musikalsk blanding, for eksempel å separere vokal fra bakgrunnsmusikk. I de siste årene ...