• Musikk, en vei til selvrealisering og ut av kriminalitet? 

      Solbø, Paulos (Bachelor thesis, 2022)
      I denne bacheloroppgaven undersøker jeg hvordan musikk kan bidra til å forebygge kriminalitet blant ungdommer med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn. I undersøkelsen vil jeg se på hvordan minoritetsfamiliers levekår og ...