• Medarbeiderdrevet utvikling i organsisasjonen sats 

      Soløy, Lisa (Master thesis, 2015)
      Mye av organisasjons- og ledelseslitteratur fokuserer på endringer. Både behovet for endring, så vel som organisasjoners evne til tilpasning og endring, og ikke minst leders styring av endring. De Wit og Meyer (2010) hevder ...