• NS vs NS-EN 

      Bech, Bjørn Tore; Skundberg, Tormod (Bachelor thesis, 2009)
      I mars 2010 vil den nyeste standarden for betongdimensjonering, NS-EN1992-1-1:2004 + NA:2008, være den gjeldene standarden for prosjektering i Norge. Da fases dagens NS 3473:2003 ut. Intensjonen med denne oppgaven er en ...