• Utvikling av algoritmer for automatisk effektkontroll i bolig 

      Skulstad, Hanna Tysseland (Master thesis, 2018)
      Innen 2019 skal utrullingen av AMS-målere til norske hjem være ferdigstilt. De smarte målerene sender detaljert informasjon om husholdningenes energi- og effektforbruk til nettselskapene. Dette muliggjør innføringen av ...