• Evaluation of Thermosyphons for Permafrost Stabilization in Longyearbyen 

   Skrebergene, Ole Kristian (Master thesis, 2023)
   Denne rapporten undersøker effektiviteten av termosifoner som en bærekraftig løsning for å opprettholde permafrostintegriteten i konteksten av skiftende klimaforhold i Longyearbyen, Svalbard. Studien tar sikte på å vurdere ...
  • Skråningsstabilitet ved senkning av grunnvannstand ved Øvre Steinaunet 

   Olsen, Eivind-André; Kaarud, Amalie Bie; Skrebergene, Ole Kristian (Bachelor thesis, 2021)
   Prosjektoppgaven omfatter en geoteknisk problemstilling og tar for seg en skråning ved Øvre Steinaunet i Trondheim kommune. NGI har prosjektert byggegrop og fundamenteringen av en syv-etasjes boligblokk. Byggegropen graves ...