• A web-based application for QoE evaluations 

      Skorstøl, Fredrik (Master thesis, 2022)
      Målet for prosjektet er å utvikle en applikasjon som kombinerer og presenterer data fra evaluering av XR opplevelser. Hensikten er å gjøre prosessen lettere og mer effektiv for utføreren av eksperimenter relatert til utvidet ...