• Lærernes bruk av digitale kartressurser 

   Skorgenes, Karina Birkeland (Bachelor thesis, 2021)
   I denne forskningsoppgaven har jeg tatt for meg lærerens bruk av digitale kartressurser i skolesammenheng, og har i den anledningen benyttet meg av kvalitativt intervju, og intervjuet tre lærere fra praksisskolen jeg var ...
  • Personlig økonomi i skolen 

   Skorgenes, Karina Birkeland; Ulheim, Lene Marie (Master thesis, 2023)
   I en SIFO-rapport fremkommer det at skolen er den kunnskapskilden som scorer dårligst, når det kommer til opplæring i personlig økonomi (Bakkeli, 2020, s. 61). Dette til tross for et stadig økende fokus i samfunnet, noe ...
  • Personlig økonomi i skolen 

   Skorgenes, Karina Birkeland; Ulheim, Lene Marie (Master thesis, 2023)
   I en SIFO-rapport fremkommer det at skolen er den kunnskapskilden som scorer dårligst, når det kommer til opplæring i personlig økonomi (Bakkeli, 2020, s. 61). Dette til tross for et stadig økende fokus i samfunnet, noe ...