• Relasjoners betydning for innføring av digital møteplattform 

      Skogseth, Ane Katrine (Master thesis, 2022)
      I et stadig mer digitalt samfunn, der kontinuerlig utvikling i informasjonsteknologien presenterer nye muligheter for innovative produkter og tjenester, stilles det økte og ambisiøse krav til offentlig sektor om å oppnå ...