• Integrated Workplace Concepts and Organisational Change 

      Skogland, Mari Anna Chatarina (Doctoral theses at NTNU;2018:162, Doctoral thesis, 2018)
      Denne doktorgraden er gjennomført som en del av forsknings og innovasjonsprosjektet, K2 – Morgendagens Arbeidsplass. Prosjektet, som er finansiert av Forskningsrådet, har som hovedmål å utvikle nye produkter og ...