• Utnyttelse av spillvarme fra hydrogenproduksjon ved elektrolyse 

      Drevik Ekrem, Helene Ella; Skjong Dalen, Martine (Bachelor thesis, 2023)
      Produksjon av grønt hydrogen ved elektrolyse av vann er en energikrevende prosess hvor omkring 40 % ender som tap. Utnyttelse av biprodukter fra industri vil være avgjørende for å oppnå et samfunn som bygger på sirkulær ...