• Digitalisering i revisjonsbransjen 

      Aspelien, Renate Karlsen; Skjelstad, Ingrid (Master thesis, 2021)
      Revisjonsbransjen er en bransje som vil påvirkes av teknologi i økende grad de neste årene. Revisjon består av mange manuelle og repetitive oppgaver, noe som gjør oppgavene egnet for å digitaliseres. Nye digitaliserte ...