• Kulturtrekk hos organisasjoner 

      Skjærpe, Helge Hjemaas (Master thesis, 2011)
      Å ha en sterk organisasjonskultur oppfattes som viktig for dagens moderne organisasjoner (Jacobsen og Thorsvik, 2008). Moderne organisasjoner er avhengig av sine ansattes kompetanse og medvirkning for å oppnå sine strategiske ...