• Design of SRAM for Sub-100mV Operation Using 22 nm FD-SOI 

      Skirbekk, Asta (Master thesis, 2023)
      Energihøsting er en lovende løsning for tingenes internett (IoT), siden dette fjerner behovet for hyppig bytting av batterier. Mange energihøstingsmetoder strever med å lage høye forsyningsspenninger, og dette er et problem ...