• STRATMOD til transportplanlegging i by, case Trondheim 

      Skatvedt, Ola (Master thesis, 2018)
      Denne masteroppgaven er delt inn i tre deler: 1) prosessrapport, 2) vitenskapelig artikkel og 3) vedlegg. Prosessrapporten er ment som en mer gjennomgående beskrivelse av arbeidet, med en grundigere beskrivelse hvordan ...