• Onboarding i en hybrid arbetsvardag 

      Sköldulf, Angelica (Master thesis, 2022)
      I takt med att den digitala utvecklingen har utvecklats drastiskt, har också behovet av arbetstagare med den digitala kunskapen ökat. Den kunskapen är väsentlig för de tvärvetenskapliga softwareteamen som arbetar med ...