• AlternaFuture - Final Report 

   Vereide, Kaspar; Mo, Birger; Forseth, Torbjørn; Lia, Leif; Nysveen, Arne; Dahlhaug, Ole Gunnar; Schäffer, Linn Emelie; Bustos, Ana Adeva; Sundt-Hansen, Line; Øvregård, Eirik; Glimen, Pål; Hesthagen, Trygve; Skår, Margrete; Nielsen, Torbjørn Kristian (HydroCen Report;18, Research report, 2020)
   AlternaFuture has been a multidisciplinary research project in Hydrocen to investigate the potential of extreme upgrading of existing hydropower system with a positive effect on the environmental conditions. The project ...
  • Rekreasjonsinteresser i utvidet miljødesign: demovassdrag Nea 

   Skår, Margrete; Köhler, Berit (HydroCen Report;9, Research report, 2019)
   Et hovedmål med forskningen i HydroCen er å utvikle gode miljøløsninger samtidig som en tar hensyn til kraftproduksjon. I arbeidspakke 4.3 er et viktig mål å videreutvikle miljødesignkonseptet til å omfatte flere interesser ...
  • Utvidet miljødesign: Ulike metoder for kunnskapsutvikling om rekreasjonsinteresser og landskapsopplevelse i og langs regulerte elver og vassdrag 

   Skår, Margrete; Köhler, Berit (HydroCen Report;2, Research report, 2018)
   Elver og vassdrag har fått økende betydning både for energiproduksjon og som arena for naturopplevelser i folks fritid. I denne konteksten har HydroCen som målsetting å bidra til gode miljøløsninger, for å opti-malisere ...