• En filosofisk vandring med objektivitet og erfaring som anliggende 

      Skånøy, Jonas Berg (Bachelor thesis, 2023)
      I denne bacheloroppgaven har jeg undersøkt om det gir mening å snakke om objektivitet i erfaring, uten å anta det gitte. Dette krevde i første omgang at jeg avgrenset hva objektivitetsbegrepet ikke skulle forstås som, ...