• Bustad og beiteland 

      Skålnes, Sunniva (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2003:51, Doctoral thesis, 2003)
      Dette arbeidet er eit bidrag i rekkja av studiar av vår tids folkearkitektur, og skal handla om bustaden i samiske strøk på 1990-talet. Det er såleis ei historie om regulerte byggefelt og masseframstilte, ”norske” kataloghus. ...