• Developing a Client for a Digital Twin Cloud Platform 

   Sjursen Sande, Odd Harald; Børhaug, Andreas (Master thesis, 2019)
   Det er forventet at selskaper bruker en stadig større mengde ressurser på å implementere Digitale Tvillinger hvert år, spesielt med tanke på prediktivt vedlikehold og overvåking av strukturell integritet. På det nåværende ...
  • Developing a Client for a Digital Twin Cloud Platform 

   Børhaug, Andreas; Sjursen Sande, Odd Harald (Master thesis, 2019)
   Det er forventet at selskaper bruker en stadig større mengde ressurser på å implementere Digitale Tvillinger hvert år, spesielt med tanke på prediktivt vedlikehold og overvåking av strukturell integritet. På det nåværende ...