• Privacy Preserving Computation with Fully Homomorphic Encryption 

      Sjødin, Jacob (Master thesis, 2021)
      Målet med denne oppgaven er å vise hvordan personvernbevarende beregninger kan oppnås gjennom homomorf kryptering. Oppgaven utforsker BGV-kryptosystemet og hvordan det kan brukes til å beregne vilkårlige polynomer på data. ...