• Implementing an AAS for a Siemens motor control system 

      Siverskiy, Alexey (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven dekker implementasjonen av et AAS for et Siemens motor kontrollsystem. Implementasjonen går ut på å lage selve AAS-ene og deretter etablere sanntids kommunikasjon mellom AAS-ene og kontrollsystemet. ...