• Bruk av 3D-skanning i drift og vedlikehold 

      Skjulhaug, Harald; Singsdal, Torfinn (Bachelor thesis, 2019)
      TrønderEnergi Kraft (TEK) gikk i 2014 til innkjøp av 3D-skanner med tilhørende programvare og lisens. 3D-skanneren har blitt brukt for å danne realistiske elektroniske 3D-modeller av deres kraftstasjoner og vindmøller. Hensikten ...