• Rotations in Factor Analysis 

      Singdahlsen, Martinius Theodor (Bachelor thesis, 2022)
      Denne oppgaven vil omhandle faktoranalyse med hovedfokus på faktormodellens rotasjoner. Rotasjoner brukes både for å kunne trekke slutninger og for å bedre tolke dataene. I denne sammenheng vil vi se på kriteriene som er ...