• Kulturbegrepets utvikling i norskfaget 

      Sindre Tveiten (Master thesis, 2019)
      Temaet for denne masteroppgaven er kulturbegrepets utvikling i norskfaget. Gjennom en kritisk diskursanalyse har innholdet og semantiske endringer i begrepet kultur blitt undersøkt i fem læreplaner fra fem ulike tiår; ...