• Kulturforståelse i lærersamarbeid 

      Simula, Eliisa Kyllikki (Master thesis, 2017)
      Denne masteroppgaven vil belyse hvordan fem lærerne på yrkesfag i en videregående skole opplever samarbeid i den gruppen lærerne tilhører. Formålet med studien er å forstå meningsinnholdet i lærernes egne fortellinger, ...