• Udiagnostisert ADHD hos jenter 

      Simensen, Emma. (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven fokuserer på hvilke erfaringer tre unge kvinner har med å gå gjennom skoleløpet med ADHD-like symptomer uten å få diagnosen. Studien tar for seg hvordan deres symptomer artet seg på skolen, hvilke ...