• Stress Corrosion Cracking of Carbon Steel in Amine Solution 

      Sigurd Johannes Gaut (Master thesis, 2019)
      I denne oppgaven undersøkes muligheten for spenningskorrosjon og andre sprøbruddsmekanismer i et S235JR stål i en løsning av 30% monoetanolamin. Strekktesting ved lav tøyningshastighet ble foretatt med to og to prøver i ...