• Profesjonsforståelse i musikkundervisning 

      Siggerud, Tonje. (Master thesis, 2022)
      I denne masteroppgaven undersøkes det hvilke faktorer som er sentrale for tre allmennlæreres profesjonsforståelse når de underviser i musikk på 1. – 4. trinn. Faktorene som er gjeldende for denne oppgaven er «Kunnskap», ...