• Tilbakemeldinger og ledelse 

      Selnes, Inga Cecilie Nonstad (Master thesis, 2023)
      Formålet med denne masteroppgaven har vært å konstruere kunnskap om lederes opplevelser med bruk av tilbakemeldinger knyttet til læring. Tilbakemeldinger kan løfte frem ressurser i mennesker og styrke relasjonene mellom ...