• Dynamisk analyse av Vulkan bro for horisontal og vertikal ganglast 

      Hofgaard, Lars Martin Gundersen; Selmer, Kristoffer (Master thesis, 2012)
      Vulkan bro åpnet i desember 2010 og det er siden da registrert merkbare vertikale svingninger fra ganglast. Målinger utført på broen tilsier at egenfrevensene fra både første vertikal- og første torsjonsmode ligger i ...