• Intensiv og lykkelig - er det mulig? 

      Seglem Tangen, Hanna (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven er en kvantitativ studie som undersøker om strukturer i landbruket påvirker holdningene til dyrevelferd blant bønder. Med bakgrunn i dagens samfunnsdebatt kan vi se to konkurrerende fortellinger om ...