• Ombygging av L-bygget 

      Saunes, Kjetil; Nicolaisen, Kenneth (Bachelor thesis, 2005)
      Prosjektet går ut på å bygge om og utvide det såkalte L-bygget fra dagens bruk som laboratoriebygg til nytt sentralbygg med fellesfunksjoner for høgskolen. Vi tar for oss følgende elementer: - Statiske beregninger vil ...