• Which variables explain and predict capital structure – a LASSO approach 

      Opheim, Ole Kristian; Sandnes, Henrik (Master thesis, 2020)
      I denne masterutredningen har vi undersøkt hvilke faktorer som er viktige for å forklare og predikere kapitalstruktur. Studien undersøker amerikanske firmaer notert på New York Stock Exchange i perioden 1980 til 2019. For ...