• Robustness of short-term load forecasting models for smart grids 

      Sandgrind Refvik, Håvard (Master thesis, 2020)
      Spenningsnivåer er en viktig faktor i den daglige driften av distribusjonsnett. Nå som smartgridet i Norge begynner å vokse med flere og flere sensorer innstallert i nettet, er det mulig å samle inn store mengder data. ...