• Konstruksjon av ultralydbad: med tanke på akustisk kavitasjon 

      Sandbakk, Tore (Master thesis, 2010)
      I dag er biofilm på proteser operert inn i kroppen årsak til infeksjonar og pasientsmerter. Ein ynskjer å vite om kavitasjon kan nyttast til å fjerne denne biofilmen. Tidlegare medisinske studiar med kommersielt tilgjengelege ...