• Hvordan kan sykepleier ivareta pårørende til pasienter i livets slutt? 

      Lien, Klara Prytz; Sand-Deinboll, Jenny (Bachelor thesis, 2023)
      Bakgrunn: Det kan være svært belastende å være pårørende til kreftpasienter. Å leve i beredskap kan gå ut over pårørendes psykiske helse, arbeidsliv og hverdag. Pårørende kan være en viktig støttespiller for pasienten og ...