• Track Level Fusion of Radar and AIS for Autonomous Surface Vessels 

      Sagild, Jonas Åsnes (Master thesis, 2021)
      Denne oppgaven omhandler "track level"-metoden (spornivåtilnærmingen) for sammenslåing av "Automatic Identification System (AIS)"-meldinger og radarmålinger. En fullstendig tilnærming på spornivå til AIS-radarfusjon har ...