• Sepsis hos pediatriske pasienter 

      Svecova, Petra; Søyland, Solveig Krag (Bachelor thesis, 2019)
      Bakgrunn: SIRS-kriterier og kartleggingsverktøyet qSOFA brukes for å oppdage tegn på utvikling av sepsis hos voksne pasienter. Det egner seg ikke for pediatriske pasienter, fordi barn har andre normalverdier for vitalparametere ...