• Systematic Analysis of Experiments on Sub-Carangiform Fish Hydrodynamics 

      Søvik, Eirik Ruben Grimholt (Master thesis, 2022)
      Målet med denne oppgaven er å undersøke om det er en måte å systematisk samle data fra fiskesvømmeeksperimenter slik at fremtidig datautvinning for påfølgende analyse kan foregå mye raskere. Det er gjort et forarbeid for ...