• Idriftsettelse av 200 kW høymomentsrigg og testing av elektriske maskiner 

      Hofstad, Jomar Aanestad; Olsen, Espen Torlei; Skautvedt, Andreas; Sørlie, Simen Chuenchom (Bachelor thesis, 2020)
      Høsten 2019 anskaffet NTNU en høymomentsrigg for testing av elektriske maskinermed lavt turtall. Høymomentsriggen er utstyrt med en 200 kW drivmotor og en 160 kWpermanent-magnet maskin (PM-maskin) som er utskiftbar for ...