• Datadeling i forskningsmiljøer. En empirisk casestudie. 

   Sørensen, Brage Vejlgaard (Master thesis, 2023)
   Den teknologiske fremgangen har bidratt med å gi store muligheter og skape nytekning når det kommer til hvordan forskere henter inn data, behandler denne og hvilke roller personer kan ha i forskning. Rollen til den ...
  • Hvordan skape tillit til AI-systemer og motivere til korrekt bruk 

   Stranger, Andreas; Sørensen, Brage Vejlgaard (Bachelor thesis, 2020)
   Flere bedrifter har enten begynt eller vurderer å ta i bruk AI-systemer i organisasjonen deres. AI er en relativt ny teknologi, som er i konstant utvikling. Medier har rapportert ofte om AI, med både positive fremskritt i ...