• Barn som pårørende til foreldre med en psykisk lidelse 

      Sætre, Victoria; Borgen, Ann Kristin (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunn: Barn som pårørende til psykisk syke foresatte ble valgt som tema da det er anslått at antall barn i Norge som har foreldre med psykiske lidelser er 410 000, eller 37,3% barn mellom 0-18 år. Hensikt: Hensikten ...