• Ledernes læring i fellesskap 

      Kjernlie, Kim Håkon; Sætre, Lars; Dyrud, Kjersti (Bachelor thesis, 2012)
      NORSK: Målet med denne oppgaven var å få innsikt hvordan lederne lærer gjennom fellesskap. Vi tok derfor tak i teorien om Communities of Practice, en teori skrevet av Etienne Wenger. Vår oppgave berører fellesskapet, mening ...