• Remote vessel survey using VR 

      Sætra Schefte Jostein; Lorentsen Einar (Master thesis, 2021)
      I denne masteroppgaven ble en VR-applikasjon for eksterne skipsundersøkelser utviklet i spillmotoren Unity. Oppgaven ble gitt av det marine forsikringsselskapet Gard. Covid-19 pandemien har gjort det vanskelig for Gard å ...