• Lineære hemmelige delingsprotokoller og sikre flerpartsberegninger 

      Sæther, Torunn Arnesdatter (Master thesis, 2014)
      Vi ser på lineære hemmelige delingsprotokoller og sikre flerpartsberegningsprotokoller. Shamirs hemmelige delingsprotokoll og en hemmelig delingsprotokoll basert på monotone utspenningsprogram blir presentert. Vi ser også ...